การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานเป็นทีมและประสิทธิผลที่มีประสิทธิภาพ เมื่อคุณสร้างสายสัมพันธ์เชิงบวก จะส่งเสริมความไว้วางใจ ปรับปรุงการสื่อสาร และเพิ่มขวัญกำลังใจภายในทีม

สิ่งสำคัญคือต้องเป็นผู้มีอำนาจที่ใคร ๆ ก็ปรารถนา ค้นพบเคล็ดลับในการเป็นผู้นำที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในบทความนี้

รู้จักแรงบันดาลใจของพวกเขา - การทำความเข้าใจแรงบันดาลใจของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีความหมายกับพวกเขา แต่ละคนมีความฝัน เป้าหมาย และความทะเยอทะยานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะขับเคลื่อนพวกเขาไปข้างหน้าในชีวิตการทำงาน การใช้เวลาทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีม คุณสามารถปรับแต่งแนวทางความเป็นผู้นำให้สอดคล้องกันได้

เริ่มต้นด้วยการสนทนาอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมากับแต่ละคนในทีม ถามคำถามเกี่ยวกับแผนอาชีพระยะยาว สิ่งที่พวกเขาหวังว่าจะบรรลุผลสำเร็จในบทบาทปัจจุบัน และทักษะเฉพาะใดๆ ที่พวกเขาต้องการพัฒนา ตั้งใจฟังคำตอบของพวกเขาโดยไม่ตัดสินหรือขัดจังหวะ

เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลนี้แล้ว ให้มองหาโอกาสภายในองค์กรที่สอดคล้องกับแรงบันดาลใจเหล่านี้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการมอบหมายโครงการหรืองานที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงความสามารถของตน หรือจัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมที่ช่วยให้พวกเขาได้รับทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางอาชีพที่ต้องการ

เข้าใจจิตใจของพวกเขา - การเข้าใจจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขา แต่ละคนมีบุคลิกภาพ แรงจูงใจ และกระบวนการคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง การใช้เวลาทำความเข้าใจจิตใจของพวกเขาจะทำให้คุณสามารถสื่อสารกับพวกเขาและสร้างความไว้วางใจได้ดีขึ้น

วิธีหนึ่งที่จะเข้าใจจิตใจของพวกเขา คือการฟังพวกเขาอย่างกระตือรือร้น ให้ความสนใจไม่เพียงแต่สิ่งที่พวกเขาพูดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่พวกเขาพูดและภาษากายของพวกเขาด้วย สิ่งนี้จะทำให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความคิดและอารมณ์ของพวกเขา การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความสามารถ ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจและประสิทธิผลในการทำงานที่เพิ่มขึ้น

บุคคลบางคนชอบการตอบรับโดยตรง ในขณะที่บางคนตอบสนองต่อแนวทางการทูตมากกว่า การปรับรูปแบบการสื่อสารตามความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนจะส่งเสริมความเข้าใจและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

ให้พื้นที่แก่พวกเขา - ในฐานะผู้นำ การให้พื้นที่แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เจริญเติบโตและเติบโต การจัดการงานทุกด้านแบบละเอียดไม่เพียงแต่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย ด้วยการให้พื้นที่แก่พวกเขา คุณอนุญาตให้พวกเขาเป็นเจ้าของงานและค้นหาวิธีแก้ปัญหาของตนเองได้

เมื่อคุณให้อิสระแก่สมาชิกในทีมในการสำรวจแนวคิดและแนวทางใหม่ ๆ คุณจะมอบอำนาจให้พวกเขาคิดอย่างเป็นอิสระและพัฒนาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม ความเป็นอิสระนี้ส่งเสริมความรู้สึกไว้วางใจภายในทีม ซึ่งนำไปสู่ขวัญกำลังใจและความพึงพอใจในการทำงานที่ดีขึ้น

อย่าเจ้ากี้เจ้าการ - การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกและมีประสิทธิผล เราได้พูดคุยถึงเคล็ดลับต่าง ๆ ในบทความนี้ และตอนนี้ เราจะมาเจาะลึกประเด็นสุดท้าย: อย่าจัดการแบบจุลภาค

การจัดการแบบจุลภาคอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาและความพึงพอใจในงานโดยรวมของพวกเขา มันบ่งบอกถึงการขาดความไว้วางใจ ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ และขัดขวางโอกาสในการเติบโต แทนที่จะคอยดูแลทุกแง่มุมของงานอยู่ตลอดเวลา ให้อิสระแก่พวกเขาในการทำให้ดีเลิศตามเงื่อนไขของตนเอง

วางใจว่าคุณได้จ้างบุคคลที่มีความสามารถและมีความรู้ในบทบาทของตน ให้ความคาดหวังที่ชัดเจน กำหนดเป้าหมายร่วมกัน และให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจภายในพารามิเตอร์เหล่านั้น ความเป็นอิสระในระดับนี้ส่งเสริมความมั่นใจและส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคล

การรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับทีมต้องใช้ความพยายามจากทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้นำและผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการทำความเข้าใจแรงบันดาลใจ การเอาใจใส่กับความกังวล การเคารพขอบเขต การส่งเสริมความเป็นอิสระในขณะที่ให้การสนับสนุน ผู้นำจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความไว้วางใจ